Söker du ett företag som prioriterar god kommunikation med dig som kund så att
inga missförstånd uppstår och så att du får det precis som du vill ha det?
Då ska du vända dig till oss. Vi för hela tiden en dialog med dig så att vi
tillsammans kan hitta den bästa lösningen.

• Avlopp & infiltration: Vi tar fram en totallösning på er anläggning, samt
hjälper er med kontakter med myndigheter mm.
• Ledningsfilmning: Vi försöker om möjligt lokalisera problemet innan vi
gräver, detta för att ej arbeta i "blindo", som
orsakar extra kostnader, samtidigt ger det ett bra
underlag för kostnadsförslag.
• Filmning/dokumentation:Har praktiserats under senaste året på varje utfört
arbete när det kan anses att kunden i ett längre
perspektiv kan ha nytta av att se hur ledningar
ligger i marken etc.
• Egenkontroll: Vi är glada i att ta många kort, de sparas!

fältreparationer